Archief voor Categorie Mededeling

RTL Boulevard en de mysterieuze recensie

De bespreking in RTL Boulevard van Verloren in de jungle was ronduit bizar. Het boek zelf werd positief ontvangen, het onderzoek werd “degelijk” genoemd en het interview met Betzaïda Pittí was mooi. Maar aan het eind van het stuk vroeg John van den Heuvel zich af waarom het boek geschreven was, want “het biedt geen troost”. Die laatste opmerking begreep ik niet en getuige de vele reacties die Marja en ik kregen waren we niet de enigen.

Betzaïda had in haar interview al uitgelegd waarom we het boek schreven: omdat we wilden laten zien wat er écht gebeurd was. En hiervoor hebben we alle feiten tegen het licht gehouden, waarbij we gebruik maakten van officiële bronnen. We wilden de zaak uit de mediahype trekken waarin het zich al 7 jaar bevindt.

Verloren in de Jungle is “true crime”. Het behoort tot een genre boeken waarin een bepaalde zaak volledig wordt beschreven, zo objectief mogelijk en gebruik makend van alle bekende feiten. Een true crime laat zien wat er gebeurt is en trekt conclusies waar dat kan en laat in het midden wat niet door feiten gestaafd kan worden. Speculatie mag, maar alleen onderbouwt. Een true crime laat zien hoe een zaak in elkaar steekt, zoals een krantenartikel over een moord laat zien wat er gebeurd is.

En dat weet John van den Heuvel ook. Hij is een ervaren misdaadverslaggever, die zelf ook boeken heeft geschreven, ook behorend tot het true crime genre. Hij weet dat dit soort boeken niet geschreven worden met het doel “troost te bieden”, maar juist om inzicht te verschaffen. En daarom hebben we het boek geschreven: om meer inzicht te bieden in een zaak die ernstig te lijden heeft gehad onder desinformatie en valse feiten.

Hij vond het blijkbaar ook een probleem dat we de namen van Kris en Lisanne hebben gebruikt op het achterplat van het boek – op het achterplat! We hebben de namen niet gebruikt op het voorplat, mede op verzoek van de families. Maar waarom zouden we ze dan niet op het achterplat mogen vermelden? Laat hij de namen weg van zijn boeken en artikelen van de slachtoffers van de misdrijven waar hij over schrijft?

Kortom, het was een zeer vreemde en onbegrijpelijke recensie van ons boek. We vragen ons dan ook af of hij het boek wel helemaal gelezen heeft, want wie ons eindhoofdstuk leest weet precies wat we wilden doen en wat onze conclusies waren.

Een reactie plaatsen

Nieuw boek

“Zonder twijfel een van de beste ‘true crime’ boeken die ik de afgelopen jaren heb gelezen.” Peter R. de Vries

Op 22 april verschijnt een nieuw boek dat ik schreef samen met Marja West: Verloren in de jungle. Het is een boek over de verdwijning van Kris Kremers en Lisanne Froon tijdens een wandeling in Panama, op 1 april 2014. Hun verdwijning was wereldnieuws toen en tot op de dag van vandaag houdt het de gemoederen bezig.

Marja en ik deden de afgelopen anderhalf jaar uitgebreid onderzoek naar deze zaak, wisten de Panamese politiedossiers te bemachtigen en gingen een samenwerking aan met de toenmalige Officier van Justitie in Panama die de zaak onder zich had, Betzaïda Pittí.

Ik zal er de komende tijd meer aandacht aan besteden, aangezien er het nodige aan persaandacht aan zit te komen.

,

Een reactie plaatsen

Cloud – op ieders lippen

Het is niet te ontkennen dat de dienst van de toekomst een platform in de cloud is. Maar deze termen worden tegenwoordig zo vaak gebruikt, dat we het gevaar gaan lopen dat we door de bomen het bos niet meer zien. Ik heb me dan ook voorgenomen voortaan zo zorgvuldig mogelijk in het oog te houden waar het nu eigenlijk over gaat…

Dilbert.com

, , ,

Een reactie plaatsen

2010: Een succesvol e-boek jaar!

Het Centraal Boekhuis meldde me zojuist dat er in 2010 351.877 e-boeken verkocht zijn. In 2009 zijn er naar schatting 110.000 e-boeken verkocht. Een stijging dus van 320%.

Voor 2009 was dat op 49,4 miljoen gedrukte boeken een marktaandeel van 0,22%. Tot eind oktober 2010 zijn er volgens GfK 266.000 e-boeken verkocht tegen ongeveer 39,6 miljoen gedrukte boeken verkocht. Dat betekent een marktaandeel voor het e-boek van 0,67%.

Het is nog even wachten tot we precies weten hoeveel papieren boeken er precies zijn verkocht in 2010 om een exact marktaandeel te kunnen geven, maar het is geen grote sprong om aan te nemen dat dit rond de 0,75% schommelt.

Nu lijkt dat niet veel, maar kijken we naar de ontwikkeling in de VS de afgelopen jaren, dan liggen we hier aardig op schema, aangenomen dat we nog een jaar of wat achter liggen.

Een blik op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren leert dat de snelle stijging van de laatste twee jaar nauw verbonden is met de meest succesvolle e-reader van dit moment, de Amazon Kindle, die werd geïntroduceerd in november 2007. De ware groei van het e-boek ontstond na de introductie van de Kindle 2 in maart 2009, de eerste e-reader die een draadloze verbinding met het internet bood en waarmee de gebruiker altijd en overal e-boeken kon bestellen in de Amazon e-book Store.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
A-boeken 3.897,7 3.838,3 3.794,7 5.058,5 5.036,4 5.457,9 5.158,0 5.127,1 3.969,7
E-boeken 2,1 6,0 9,3 16,0 25,2 31,7 61,3 169,5 345,3
% E-boeken 0,05% 0,16% 0,25% 0,32% 0,50% 0,58% 1,19% 3,31% 8,70%

, , ,

6 reacties

Lezers van e-boeken zijn erg tevreden

Vandaag kwam een bericht binnen van Stichting Marktonderzoek Boekenvak en Intomart GfK dat ik wel het vermelden waard vond. Lezers die wel eens een e-boek hebben gelezen, zijn in overweldigende meerderheid tevreden over hun ervaringen, hebben we eerder al gezien. Een groot deel van die groep laat het niet bij woorden alleen en begint ook e-boeken te kopen.

Liefst 98 procent van de lezers die wel eens een e-boek heeft gelezen, zegt dat deze ervaring geheel of grotendeels aan de verwachtingen heeft voldaan. Een gigantisch percentage, dat ondersteund wordt door het percentage lezers dat zegt daarna daadwerkelijk tot aanschaf van e-boeken over te gaan.

Bijna zeven op de tien lezers van e-boeken zegt in de afgelopen drie maanden één of meer e-boeken te hebben gekocht. En van die groep heeft 44 procent vier of meer e-boeken gekocht, zodat het gemiddelde uitkomt op vier. De belangrijkste kopersgroep lijkt op die van papieren boeken en bevindt zich in de leeftijdsklasse 35-49 jaar.

Wat voor conclusies kunnen we hier nu uit trekken? Om te beginnen dat we er nog niet in geslaagd zijn de jongeren te bereiken. Dat heeft denk ik te maken met de prijs van de reader en het gebrek aan content voor mobiele leesapparaten. Maar de eerste horde is genomen: de eerste groep gebruikers, die van de lezers die al gewend waren boeken te kopen, is in elk geval succesvol genomen.

Voor de tweede horde, het uitbreiden van de markt, zullen we ons, zo blijk, vooral op de jongeren moeten richten. En dat betekent: content voor mobiel, lagere prijs en vooral: betere dienstverlening. Want jongeren kopen graag online, amar alleen als het naadloos is geïntegreerd in hun dagelijkse mediagebruik. En daar ligt de uitdaging. Want een e-boek maken voor een gewone reader, dat kunnen we nu wel zo’n beetje, al valt het aanbod nog tegen. Maar content en diensten voor mobiel?

Bron: Themameting e-boeken en e-readers door Stichting Marktonderzoek Boekenvak, Intomart GfK (november 2010). Aan de meting hebben 500 lezers meegewerkt die minimaal één e-boek hebben gelezen.

, , ,

2 reacties

2010 in vogelvlucht

Een paar heel aardige overzichten van wat er in 2010 zoal gebeurde. Met dank aan Martijn Baten, zie zijn artikel op Frankwatching.

, , , ,

Een reactie plaatsen

Boekenmarkt licht gedaald in 2010

Deze week maakte GfK de voorlopige omzetcijfers voor 2010 bekend. Na een goed einde van het jaar komt de omzet uit op €619,5 miljoen. Vergeleken met 2009 (€642,5 miljoen) is dat een daling van 3,5%. Een mooi moment om even de balans op te maken van de afgelopen jaren:Duidelijk is dat na vele jaren van gestage groei nu voor het eerst een daling in de totale omzet is waar te nemen: 2007 kende een totale omzet van €568 miljoen, 2008 van €641,3 miljoen. Het lijkt dus alsof het boekenvak pas dit jaar voor het eerst last heeft gekregen van de crisis. Dat is echter een vertekend beeld als gekeken wordt naar de groeipercentages:

De groei van het boekenvak is dus al enige jaren aan het afnemen en de crisis heeft deze trend nauwelijks versneld. Nu is dat niet per se negatief. In vergelijking met bijvoorbeeld de games industrie (voorspelde daling voor 2010: 15%) en andere media- en cultuursectoren, heeft de daling van de boekenwereld veel later ingezet en is deze veel minder stijl.

Bovendien lijkt het er ook op dat het boekenvak in het buitenland veel meer te lijden heeft gehad. Met het voorzichtige herstel van de Nederlandse economie die in de loop van dit jaar is ingezet, lijken de vooruitzichten voor 2011 niet slechter te zijn dan dit jaar.

Een betere analyse volgt in de loop van januari, als er definitieve cijfers beschikbaar zijn. Voorlopige conclusie: het is geen goed jaar geweest, maar al met al kunnen we voorzichtig positief zijn.

, ,

Een reactie plaatsen

Mission Statement

Dit weblog gaat over het boekenvak – en meer. Er verandert veel in het boekenvak, iets waar veel over wordt geschreven en geblogd. Nog een blog met nieuwtjes en meningen is daarom niet noodzakelijk. Wat ik wel node mis, is een breder perspectief: het boekenvak bezien als onderdeel van een grotere wereld van sociale, maatschappelijk en culturele tendensen.

In het boekenvak wordt vaak de vraag gesteld: hoe kunnen we meer lezers winnen voor onze websites, social media, e-boekplatforms, en meer van dat soort zaken, terwijl in mijn ogen de volgende vraag veel relevanter zou kunnen zijn: moeten wij uitgevers ons hier überhaupt wel mee bezig houden? Is dit niet iets waar we veel beter partners voor kunnen zoeken, zodat wij onszelf met de echt belangrijke zaken kunnen bezighouden, namelijk het verwerven en exploiteren van content.

Dit weblog is bedoeld om kennis te delen over innovatie in het boekenvak: cijfers, analyses, trends, meningen, speculaties, kortom, alles wat een bijdrage kan leveren aan het debat over waar het naartoe moet met het boekenvak. Centraal hierbij staat: het moet onderbouwd zijn. Voor het spuien van meningen, hoe zinvol ook soms in het debat, zijn genoeg andere plekken te vinden. Waar het in het boekenvak aan ontbreekt zijn juist de feiten, de onderbouwing, kortom, een breder perspectief.

Ik heb de hoop dat ik middels dit weblog een soort kenniscentrum kan bouwen, een plek waar men heen kan gaan om de relevante cijfers en ontwikkelingen te vinden, alle relevante links, de interessante discussies.

,

Een reactie plaatsen